COG Magazine: Onderwijscode

Opdracht
Ontwerp en vormgeving COG Magazine

Opdrachtgever
Christelijke Onderwijs Groep (COG)

Vanuit het COG kwam de vraag een nieuw magazine te ontwikkelen. Voor de eerste editie werd er ingezoomd op de Onderwijscode, een nieuwe manier van het indelen en geven van onderwijs op de mbo-scholen van COG.

Het magazine is gemaakt voor en door de leerkrachten van COG. Het blad bestaat uit achtergronden en interviews om elkaar te informeren en te inspireren. 

Samen met Copilots heb ik het magazine ontworpen en vormgegeven. 

 

Meer vormgeving: