Vormgeving Open Dagen

Astrum, Dulon en Technova college​

Opdracht: Vormgeving van diverse communicatie voor de Open Dagen van het Astrum, Dulon en Technova College.

Opdrachtgever: Christelijke Onderwijs Groep (COG)

Astrum, Dulon en Technova College zijn mbo-opleidingen  in Ede en Velp die vallen onder het COG; de Christelijke Onderwijs Groep. Deze drie scholen hebben een eigen huisstijl die wel in elkaars verlengde liggen.

Door het schooljaar heen worden op alle drie de scholen een aantal open dagen georganiseerd. Daarvoor maak ik verschillende uitingen zoals digitale reclameborden, posters, bannerdoeken en uitingen voor sociale media.

Meer vormgeving