OpdrachtgeverMBGO
Opdracht: Vormgeving verslag ROOS tbv Flora Holland

Vanuit MBGO kwam het ontwerp voor het onderzoeksverslag ROOS in opdracht van Flora Holland. Dit verslag bevat gegevens van een groot onderzoek over het aankoopgedrag en gebruik van rozen bij consumenten. Op basis van de nieuwe huisstijl van Flora Holland heb ik samen met MBGO het verslag vormgegeven. Daarnaast bevat het verslag ook meer dan 80 grafieken die gemaakt moesten worden in de juiste stijl. Het verslag werd daarnaast vertaald in het engels, wat ook weer de nodige consequenties had op de grafieken. Een flinke klus, waar ik met veel plezier mijn grafische tanden in heb gezet.


Back to Top