OpdrachtgeverFacilitaire Diensten Nederland
Opdracht: Ontwerp nieuwe bedrijfsbrochure

Facilitaire Diensten Nederland is een facilitaire inkooporganisatie. Ze ondersteunt Retail Service Organisaties bij de inkoop, implementatie, service en het beheer van een groot aantal kostensoorten ten behoeve van de aangesloten leden.

Facilitaire Diensten kwam bij mij terecht omdat ze op zoek waren naar een vormgever die ze kon helpen bij het vormgeven van een nieuwe bedrijfsbrochure. Doel van de brochure was de diensten, visie en oplossingen toe te lichten die Facilitaire Diensten Nederland biedt.

Back to Top