Opdrachtgever: ROC A12 / Dulon College
Opdracht:  Vormgeving & DTP

ROC A12 heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar een andere structuur. Onder de paraplu van ROC A12 gaan de verschillende locaties zich op eigen wijze profileren, en een nieuwe naam en logo hanteren. Hiervoor is door reclamebureau Steets een nieuwe huisstijl ontwerpen voor het Dulon College, de mbo voor technische en creatieve opleidingen.

Ik zorg voor de vormgeving en opmaak van de uitingen die nodig zijn binnen de nieuwe huisstijl van het Dulon College. Voorbeelden hiervan zijn posters, flyers, rollupbanners, geveldoeken, digitale busreclames en uitingen voor digitale schermen.

Onder ROC A12 vallen ook de opleidingen van het Technova College en het Astrum College. Ook voor deze scholen werk ik aan de vormgeving in de nieuwe huisstijl.